Boendeinformation


B

Bad/dusch
Det blir av naturliga skäl fuktigt i badrummet när du badat eller duschat.
För att enkelt undvika problem med vatten- och mögelskador kan du exempelvis:
• Sätta upp duschdraperi för att förhindra vattenstänk
• Rengöra golvbrunn, väggar och tak i badrummet regelbundet
• Vädra ut fukten genom att lämna badrumsdörren på glänt

Om du misstänker vattenskada eller annan skada måste du omgående kontakta din hyresvärd.
Det är inte tillåtet att göra hål i våtrumsmatta eller kakel.

Balkong
Det är hyresgästens ansvar att balkongen hålls ren och fri från smuts, mossa och alger. Balkonger görs med fördel rent med såpa och vatten.

Din balkong är till för njutning, men för allas trivsel är det viktigt att du tänker på några saker. Placera blomlådorna på insidan av balkongräcket för att undvika olyckor.

Skaka/piska inte mattor eller annat från balkongen, eftersom dammet kan hamna hos dina grannar och äventyra deras trevnad. Att grilla med öppen låga (kol eller gas) är förenat med brandrisk och därför inte tillåtet. Elgrill är ett alternativ, men ta hänsyn till grannarna så de slipper få in matos i sina lägenheter. Rökning är tillåten, men även här gäller att ta hänsyn så grannarna slipper få in röken i sin lägenhet. Mata inte fåglar på din balkong eller på marken i anslutning till fastigheten. Risken är nämligen stor att överbliven fågelmat drar åt sig skadedjur, så som möss och råttor.

Barnvagnar
Finns det ingen särskild uppställningsplats för barnvagnar i ditt trapphus måste du ta in vagnen i lägenheten eller ställa den i barnvagnsförrådet (om sådant finns). Se även »Utrymningsvägar«.

Besiktning vid avflyttning
När lägenheten är tömd och välstädad skall den besiktigas, vi gör en besiktning för att bedöma dess skick – och vi utgår då från hur det såg ut när du flyttade in (enligt besiktningsprotokollet).
Kontakta din hyresvärd för närmare instruktioner om besiktningstid.
När du lämnar lägenheten skall den vara välstädad till nästa boende. Glöm inte städa av både förrådsutrymme och balkong! Om städningen är dåligt utförd tvingas vi debitera dig för våra kostnader i samband med detta.
Vid skador eller onormalt slitage på lägenheten kan du bli ersättningsskyldig.
Utifall att lägenheten ej är korrekt städad (se även under ”Städning i samband med avflyttning”) kommer vi att debitera er städkostnad för den extra städning vi gör i lägenheten. Vi kommer även debitera er 1000 kronor om vi behöver göra ombesiktning pga. dåligt utförd städning.

Biltvätt
Det är förbjudet att tvätta fordon.

Brand information
Alla bränder är små i början. Det är därför viktigt att veta hur man direkt ska agera, om brand uppstår.

Grundregeln är RÄDDA – VARNA – LARMA (via 112) – SLÄCK.

Tänk på att hålla trapphus och utrymningsvägar fria från cyklar, barnvagnar och annat så att brandkår/ambulans kan komma fram. Ett trapphus kan rökfyllas snabbt och måste därför vara framkomligt. Viktigt är även att fönster och dörrar hålls stängda för att eventuell brand ej skall spridas, då det kan rädda liv.
Saker får ej förvaras i trappor, källar- och vindsgångar utan endast i anvisat förråd.

Brandvarnare
För din samt dina grannars säkerhet bör du se till att lägenheten är utrustad med brandvarnare.
Tänk på att kontrollera batteriet regelbundet.

C
Cyklar
Parkera din cykel antingen i cykelställ eller i cykelrum om sådant finns. Av säkerhetsskäl får du aldrig parkera cykeln inne i trapphuset eftersom den då kan stå i vägen vid en eventuell utrymning.

E
Elabonnemang
Du ska själv teckna och avsluta ditt elabonnemang.
Du är skyldig att stå för elen hela uppsägningstiden.
Energi- och ekonomitips

•   Elektronik: Stäng av TV:n, stereon och videon med strömbrytaren. Lämnar du dem i stand-by-läge drar de nämligen en massa ström i onödan.
•   Belysning: Släck gärna belysningen i rum du inte vistas i och byt ut vanliga glödlampor mot lågenergilampor. Då sparar du både energi och pengar.
•   Matlagning: Använd alltid lock på grytan när du kokar upp något. Ska du bara koka vatten kan det vara idé att göra det med vattenkokare – det går snabbare och är dessutom billigare. Ett annat energispartips är att utnyttja eftervärmen genom att stänga av plattan strax innan  maten är färdig.
•   Kyl/frys: Regelbunden avfrostning och rengöring minskar elförbrukningen. En frystermometer hjälper dig att hålla rätt temperatur i kyl (5° C) och frys (–18° C). Varje grads  extra kyla ökar energiförbrukningen.
•   Möblera: Möbler framför element bör stå minst 20 cm ut, annars hindras värmespridningen.
•   Vädring: Vädra snabbt med fönstren på vid gavel istället för att låta fönstren stå på glänt hela  dagen.

F
Felanmälan
Felanmälan kan exempelvis gälla fel på spis, kyl/frys eller annan utrustning som tillhör lägenheten.
Persienner tillhör inte lägenheten, eventuella reparationer på dem får hyresgästen själv stå för. Samma sak gäller för glödlampor och lysrör (in- och utvändigt), de byts inte ut av hyresvärden, utan det får hyresgästen ta hand om på egen hand. Tänk på att vårda din lägenhet väl och att snabbt anmäla uppkomna skador. Ett fel som inte åtgärdas i tid kan både göra felet mer omfattande samt bli dyrare att åtgärda.

Undantag:
•   Problem med ditt bredband: Om du får problem med ditt bredband så ska du ta kontakt med  din bredbandsoperatör.
•   Problem med skadedjur: Om du har problem med skadedjur (t.ex. myror, silverfiskar, getingar m.m.) så ska du ringa till Anticimex tel: 035-299 57 00. När du ringer uppger du ditt namn, hyresvärden namn samt att hyresvärdens försäkring gäller. (Fastighetsbeteckning och  org.nr står på ert kontrakt.)

Fest
Att träffas och ha trevligt är aldrig fel men var vänlig att först läsa under rubriken ”Störningar och hänsyn till grannar” för vad som gäller i våra fastigheter.

Fåglar
Mata inte fåglar på din balkong eller på marken i anslutning till fastigheten. Risken är nämligen stor att överbliven fågelmat drar åt sig skadedjur, som möss och råttor.

Förråd
Använd det förråd som tillhör din lägenhet och titta till det emellanåt. Du ansvarar för ditt förråd även om du inte använder det, därför ska det alltid vara låst med ett godkänt lås. På grund av brandrisken får inga brandfarliga ämnen förvaras i förrådet.

G
Garage
Garage får endast användas för parkering av bilar i kördugligt skick, inte för reparation. Garaget är ingen uppställningsplats eller extraförråd för andra saker än bilar, motorcyklar eller mopeder. Med tanke på brandrisken får inga brandfarliga material, vätskor, gaser m.m. förvaras i garaget.

Golv
Var rädd om golven i din lägenhet. Att ersätta ett skadat eller onormalt slitet golv kan bli ganska dyrt. Enklaste sättet att skydda golven är att använda möbeltassar på t ex bord och stolar.
Golvrengöring
Torra rengöringsmetoder som dammsugning, sopning och moppning är alltid att föredra. Vid eventuell fukttorkning används liten mängd vatten tillsatt med ett neutralt rengöringsmedel, t.ex. handdiskmedel. Linoleumgolv skadas av hett vatten och starka rengöringsmedel. Tänk på att använda sparsamt med vatten och rengöringsmedel vid städning av parkettgolv.

Gräsytor
Det är förbjudet att framföra och parkera fordon på gräsytor som tillhör fastigheten.

H
Hemförsäkring
Om du inte redan har en hemförsäkring bör du teckna en sådan. Den täcker det mesta av dina kostnader om du råkar ut för inbrott i lägenheten, skada, brand m.m.

Husdjur
När man som hund- eller kattägare bor i ett bostadsområde är det viktigt att man tar hänsyn till sina grannar, så att de inte drabbas av problem och obehag.
•   Hunden – En del människor är allergiska mot hundar och en del är helt enkelt rädda för dem, därför är det viktigt att alltid hålla din hund kopplad – även i trapphuset.                                
    Plocka alltid upp efter din hund.
•   Katten – Även när det gäller katter kan människor vara allergiska eller rädda. En utekatt kan också ställa till med bekymmer för grannarna genom att förorena i sandlådan eller i rabatter.
    Du ansvarar alltid för din katt. En utekatt kan man inte alltid ha under uppsikt, men du har dock alltid ansvar för den.
Tänk också på att aldrig spola ner kattsand i toalettstolen, kattsanden bildar nämligen en propp i rören och täpper till avloppet. Släng därför sanden i hushållssoporna i en väl försluten påse.
Övriga husdjur:
Det är ej tillåtet att ha alla typer av djur i våra fastigheter, var vänlig och kontakta hyresvärden och stäm av vad som är godkänt i våra fastigheter.

Hyresinbetalning
Hyran är en förskottsbetalning och skall vara oss tillhanda senast sista vardagen före varje månadsskifte. Hyran kan du betala med de avier vi skickar.
Även om du inte fått någon avi har du en skyldighet att betala hyran.
Det är då viktigt att du omgående kontaktar hyresvärden om du inte har möjlighet betala hyran. Vänligen notera även att vid en försenad inbetalning debiteras du påminnelseavgift, ränta och eventuellt inkasso. Vid utebliven betalning eller flera sena betalningar kan det innebära att du förlorar hyresrätten.

I
Innerdörrar
Du ansvarar för all den utrustning som hör till din lägenhet. Om du väljer att plocka bort exempelvis en innerdörr måste du förvara den på ett sådant sätt att den inte kommer till skada, samt kan sättas tillbaka igen när du flyttar.

Inventarier
Du ansvarar för all den utrustning som hör till din lägenhet. Om du väljer att plocka bort exempelvis ett köksskåp eller badkar måste du förvara den på ett sådant sätt att den inte kommer till skada, samt kan sättas tillbaka igen när du flyttar.

J
Jour
Efter kontorstid gäller följande;
Vid akuta felanmälningar;
Fel betraktas som akuta när det föreligger risk för att människor eller egendom kan komma till skada, ring vår jourtelefon 0702-735 734
Vid störning i fastigheten var vänlig kontakta Polisen tel. 114 14
Om du låst dig ute var vänlig se information under ”Utelåst”

K
Källare
Källargångar är utrymningsvägar och får inte användas för uppställning av föremål. Utrymningsvägar måste alltid hållas fria så att räddningspersonal kan komma fram.

N
Namnskylt
Vi sätter upp namnskylt på din dörr vid inflyttningen. Kontakta oss vid en namn-ändring.

Nycklar
Var rädd om dina nycklar. Det är dyrt att byta lås och skulle du ha oturen att få inbrott kan det bli problem med försäkringsbolaget om någon nyckel saknas.
Önskas extra-nycklar kontaktar du hyresvärden. Du får då en rekvisition och kan hämta nycklarna hos anvisat låsföretag, obs! piratkopiering är ej tillåtet utan anvisat låsföretag gäller. Du betalar själv för extranycklarna.
Samtliga nycklar måste lämnas tillbaka när du flyttar – även de kopior du eventuellt har gjort samt nycklar till porten, källaren, tvättstugebokning och eventuellt postfack. Om inte samtliga nycklar lämnas in blir du debiterad för de nycklar som saknas. Nycklarna lämnas i samband med besiktningen.

O
Ohyra/Skadedjur
Om du får problem med skadedjur eller ohyra i din lägenhet är det viktigt att du omedelbart kontaktar din hyresvärd.

P
Paraboler
Du får inte utan tillstånd montera parabol eller annan antenn på fastigheten. Brott mot denna regel betraktas som skadegörelse.

Persienner
Som hyresgäst får du lov att sätta in persienner i din lägenhet. Finns det redan persienner när du flyttar in, har tidigare hyresgäst lämnat kvar dem, då ska dessa givetvis sitta kvar. Du ansvarar själv för persiennerna.

Parkeringsplats
Våra parkeringsplatser får endast användas för parkering av bilar, motorcyklar eller mopeder i kördugligt skick.

R
Rengöringsmedel
Starka rengöringsmedel gör ofta mer skada än nytta på den yta som ska rengöras. Använd därför rengöringsmedel som är skonsamma både för dig och för miljön.

Rökning
Att röka i lägenheten är inte tillåtet.
Röken stör grannar och sprider sig via ventilationen och trapphuset. Tänk på att grannar eller nästa hyresgäst kan vara astmatiker. Tänk på att plastmattor ”drar åt” sig röken, detta gör att mattorna antar en gul färg samt luktar rök vilket ej går att få bort och mattorna måste därför bytas. Att röksanera en lägenhet är mycket kostsamt och hyresgästen blir då skyldig att ombesörja att detta sker, om hyresgästen eller dess besökare har rökt inomhus.
Om ni röker på balkongen/uteplatsen visa hänsyn till era grannar så att röken inte stör dem.
Ta hand om fimpar.

S
Skyldigheter – Du är skyldig att hålla ordning efter dig
Tillsammans med andra hyresgäster använder du bland annat tvättstuga och sopstation. Reglerna här är till för att skapa ordning och trivsel för alla.
Entré, trapphus och eventuellt hissar är husets ansikte utåt. Vänligen hjälp oss att hålla dem fria från skräp och klotter.

Slutbesiktning
I samband med avflyttning görs en slutbesiktning.

Sopor
Hushållssopor ska källsorteras, paketeras väl och kastas enligt de anvisningar som finns.
Även på sopstationerna är det viktigt att rätt sak kommer på rätt plats.
Grovsopor och skrymmande skräp lämnas till återvinningscentralen.

Städning i samband med avflyttning
Innan slutbesiktningen sker skall lägenheten städas ordentligt, var vänlig ta del av bilagan
”Checklista flyttstädning” som ni får samband vid uppsägningen.
Notera att om städningen ej är korrekt gjord kan det bli en ombesiktning, detta till en kostnad på 1000 kronor för hyresgästen.

Störningar och hänsyn till grannar
För att alla som bor i en fastighet ska trivas måste alla ta hänsyn till varandra. Här är några enkla regler att tänka på:
•   Enligt hyreslagen skall det vara lugnt i lägenheten senast kl 22.00 för att inte grannar ska störas.
•   Tänk på grannarna om du spelar något instrument, lyssnar på radio eller TV. Man får aldrig störa sina grannar och spela högt, men hyreslagen ser extra allvarligt på det då det sker på kvälls- eller nattetid.
•   Mata inte fåglar från balkong eller fönsterbleck. Fåglar skräpar ner och mat faller till marken  och kan locka till sig råttor.
•   Skaka inte mattor eller sängkläder från balkong eller fönster.
Tänk på att det kan vara störande att spola stora mängder vatten sent på kvällen och natten.
•   Har du husdjur är det ditt ansvar att de inte är störande för andra boende.
•   På söndagar bör man även undvika att borra etc. på förmiddagarna
Exempel på störningar kan vara:
•   Någon skriker eller ropar högt på olämpliga tider. Se ovan angivna tidsangivelse.
•   Någon spelar musik på hög volym
•   En hund skäller högt och länge
•   Någon duschar länge och tappar upp vatten mitt i natten
•   Någon borrar, spikar eller bankar sent på kvällen
•   Någon använder tvättstuga, dammsugare m.m. nattetid. Se ovan angivna tidsangivelse.
•   Någon klampar hårt i golven när de går.

Naturligtvis ska du och din familj kunna röra er normalt i lägenheten utan att vara rädda för att betraktas som störande av grannarna. Men sen kväll och nattetid bör du visa extra hänsyn.
Förvarna gärna dina grannar om du ska ha fest eller annan bjudning. Hörs mycket ljud från din eller grannens lägenhet, är det bästa sättet att tillsammans diskutera fram lösningar som passar alla. En viss toleransnivå bör man kunna ha vid särskilda tillfällen.

T
Tapetsering
Du får inte utan tillstånd från hyresvärden tapetsera och måla i din lägenhet. Arbetet måste ske på ett fackmannamässigt sätt.

Trapphus
Trapphuset fungerar både som entré och utrymningsväg.
För allas trivsel och trygghet får därför inga cyklar, rollatorer eller barnvagnar ställas där.
Det är heller inte tillåtet att röka i trapphusen.
Trapphus städning
Där städschema finns för trappstädning ska det följas under respektive månad.
Sköts inte städningen debiteras hyresgästen för att anlita städfirma.

Trädgård och utemiljö
Alla hyresgäster som har en marklägenhet är skyldiga att sköta rabatter, gräsklippning, häckar m.m. på sitt ”närområde”. Gräs/ogräs mellan plattor på gångar och uteplatser ska hållas efter.
Om trädgården inte sköts kommer hyresgästen debiteras för skötseln.
Tänk även på att rensa stuprörsutkasten från löv m.m.
Tryckimprenerat virke (trappa till entré och altan samt vindskydd) ska varje år tvättas av och oljas in med träolja.
Att vara rädd om utemiljön är ett bra sätt att göra ditt bostadsområde attraktivt och inbjudande. Att inte skräpa ner är ett enkelt sätt att öka allas trivsel i området. Gården är en gemensam plats för lek och avkoppling. Hjälp oss att ge barnen en säker och trygg miljö att leka i. Släng inte skräp, fimpar och glas på marken. Håll din hund kopplad och katten under uppsikt.
Tänk på att inte röka i allmänna utrymmen så att barn, allergiker och icke-rökare slipper vistas i miljöer de inte mår bra av.

Tvättråd
Använd ett miljöanpassat tvättmedel och tänk på att Halmstads och Falkenbergs kommun har mjukt vatten och du därför kan använda lägsta rekommenderade dosen av tvätt - och diskmedel när du doserar. Undvik blekmedel, sköljmedel samt fläckborttagningsmedel.

Tvättstugan
Tips och råd för att det skall fungera bra i den gemensamma tvättstugan.
Tvättstugan är ett gemensamt utrymme som alla måste samsas om. Här kan du på ett naturligt sätt skapa goda relationer med dina grannar. Men tvättstugan är också en plats där konflikter kan uppstå. Vi ber dig därför att du följer våra trivselregler. Dessutom vill vi att du lämnar tvättstugan så att den som kommer efter dig känner samma trivsel som du själv. Det är ej tillåtet att tvätta efter kl. 22.00!
Så här använder du tvättstugan:
*  Respektera de bokade tiderna och tvätta inte på andra tider än tvättiderna.
•   Anmäl genast om du upptäcker fel på maskinerna.
•   Husdjur får inte vistas i tvättstugan.
•   Det är inte tillåtet att röka i våra gemensamhetsutrymmen.
•   Låt tvättstugans inventarier och städmaterial vara kvar i tvättstugan.
•   Tvättning av mattor är inte tillåtet.
Det är inte heller tillåtet att färga eller bleka kläder i tvättmaskinerna.

När du har tvättat klart:
•   Lämna tvättstugan så att nästa hyresgäst kan komma in i tid.
•   Töm också torkskåp och torkrum i tid.
•   Torka av maskinerna.
•   Rengör tvättmedelsfacket extra noga.
•   Ta bort luddrester i torktumlaren och rengör filter.
•   Torka av golven, bänkar och andra inventarier om det behövs.

Lämna tvättstugan i snyggt skick – så som du själv vill finna den då du ska tvätta.
Om hyresgästen själv installerar tvättmaskin, torktumlare eller diskmaskin skall detta ske av fackman. Torktumlare måste vara av kondens modell.

U
Utelåst
Helgfri vardag mellan kl. 09.00-16.00 kontaktar du hyresvärden. Kostnaden för att vi ska låsa upp åt dig under kontorstid är 500 kronor.
Övrig tid ringer du till jourtelefon. Om vi har möjlighet kan vi låsa upp dörren mot en kostnad på 1000 kr. Efter kl 21.00 öppnar ej jouren.
Om vi inte har möjlighet kontaktar du en låssmed, t.ex. Halmstads Låsservice (tel: 070-263 25 93)

Vid låsöppning till din bostad måste du kunna legitimera dig så vi/låssmeden vet vem du är och att det verkligen är du som bor i lägenheten.

Uppsägning
Uppsägningstiden är 3 månader enligt hyreslagen.
Du måste alltid säga upp ditt hyreskontrakt skriftligt per post.

På baksidan eller andrasidan av ditt hyreskontrakt finns en ruta för uppsägning av lägenheten och underskrift.

Uppsägningstiden inleds vid månadsskiftet efter att uppsägningen kommit oss tillhanda skriftligt per post. 
Enligt hyreslagen gäller en uppsägningstid på tre månader för en lägenhet, med undantag för dödsbo. Detta innebär att ditt hyresavtal upphör tidigast vid månadsskiftet som infaller tre kalendermånader efter din uppsägning. Om du har tänkt flytta den 30 november måste vi ha din uppsägning senast 31 augusti.
En uppsägning ska alltid vara skriftlig och sker bäst genom att du som hyresgäst skriver på uppsägningen på hyresavtalet och sedan lämnar eller skickar avtalet till oss på Hyrfast. Därefter skickas en bekräftelse på uppsägningen.
När någon avlider är uppsägningstiden 1 månad, under förutsättning att lägenheten sägs upp inom en månad efter dödsfallet, i annat fall blir det tre månaders uppsägningstid.
Vi får ibland förfrågan om förkortad uppsägningstid. Det förekommer endast i undantagsfall när nästa hyresgäst har önskemål om att flytta in tidigare. Men man bör alltid räkna med tre månader i uppsägningstid.

V
Ventilation
Fastighetens ventilationssystem för bort gammal förorenad luft via kök och badrum/wc samt tillför friskluft till lägenheten.
Viktigt att veta:
• Håll dina friskluftsventiler öppna annars fungerar inte ventilations-systemet som det ska. Dammsug med borste, ev. rengör med fuktig trasa.
• Rengör fettfiltret i din köksfläkt (om sådan finns) minst en gång i månaden.
• Rengör din badrumsventil regelbundet med borstmunstycket på dammsugaren. Ändra aldrig inställning av ventilen, det kan störa injusterad luftmängd.
• Stäng inte in fukten i badrummet när du duschat eller badat. Lämna badrumsdörren öppen och dra undan eventuellt duschdraperi.

I Marklägenheter, och parhuslägenheter samt Gamla Nissastigen 99 sker luftväxlingen mekaniskt med fläktar för frånluft och tilluft (FTX-system), dessa får ej stängas av.
Luftfilter byts när det börjar bli smutsiga, tillhandahålls av hyresvärden.

Värmeåtervinnare (ovanför köksfläkten, bakom luckan) rengörs lämpligen på hösten (instruktioner finns i lägenheterna).
Rengöring av samtliga luftventiler i bostaden kan lämpligen göras i samband med storstädning. Ändra inte ventilernas inställning.
Ventiler vid golv: torkas rena med fuktig trasa, eventuellt med något rengöringsmedel. Kontrollera att inga föremål hindrar luftströmmen.
Runda ventiler: torkas av med fuktig trasa. De går att ta ur sina fästramar genom att dra rakt ut. Montering: ställ fjädern så att den kommer i spåret på utloppsdelen och skjut upp ventilen.
Rektangulära ventiler: skruva bort framsidan och dammsug luftfördelaren inifrån.

Visning av din lägenhet
Avflyttande hyresgäst är skyldig att visa lägenheten på lämplig tid.
Hyresvärden kontaktar dig för att komma överens om en tid för visning som passar både dig och den sökande

Värmen i din lägenhet
4 tips på hur du behåller värmen i din lägenhet;
•   Möblera rätt
Möblera energismart så att till exempel en soffa eller säng inte placeras framför element och hindrar värmen från att nå ut i hela rummet.
•   Varma kläder
Det är viktigt att klä sig efter temperatur. Den som upplever att 21 grader är för kallt bör ta på sig mer kläder. En filt i tv-soffan kan också rekommenderas.
•   Vädra med förnuft
Vädra snabbt och effektivt! Om man vädrar för länge släpps värmen ut och samtidigt som möblerna blir kalla och sänker rumstemperaturen.
•   Kolla termostaten
Kontrollera att termostatsventilen står i öppet läge, det vill säga att den inte är nedvriden. Om inte; vrid på termostaten några gånger och känn sedan om du märker någon skillnad på elementet. Termostat är en reglerteknisk del i elementet som gör att det håller en konstant lägsta temperatur.

Vårda Din lägenhet
Hyresgästen är ersättningsskyldig för de skador som orsakats på väggar, golv, tak och inredning.
•   Hyresgästen skall återställa väggarna om dessa har målats om i annan färg utan hyresvärdens tillstånd.
•   Sätt möbeltassar på stolar bord etc. så att dessa inte repar parketten eller övriga golvmaterial.
•   Plastpåsar och liknande med tryck på kan färga av sig på plastmattor så att dessa måste bytas ut.
•   Trä- och laminatgolv kan skadas om de våttorkas med för mycket vatten. Torka av golven efter att de har våttorkats.

Vår förhoppning är att du som hyresgäst ska komma att trivas i våra fastigheter!